Инвитро на Коли Мяготина

Услуги и цены в диагностическом центре Инвитро на Коли Мяготина – Страница 5

Анализ на АКТГ
от 560 ₽
Анализ на аллергию к деревьям (один аллерген)
от 350 ₽
Анализ на аллергию к деревьям (панель аллергенов)
от 635 ₽
Анализ на аллергию к насекомым (один аллерген)
от 350 ₽
Анализ на аллергию к ткани (один аллерген)
от 455 ₽
Анализ на альбумин в моче
от 325 ₽
Анализ на альдостерон в крови
1 080 ₽
Анализ на альдостерон-рениновое соотношение
1 565 ₽
Анализ на альфа-фетопротеин
480 ₽
Анализ на антиген плоскоклеточной карциномы
2 110 ₽
Анализ на антиспермальные антитела
от 785 ₽
Анализ на антитела к C1q
1 245 ₽
Анализ на антитела к ds ДНК
от 565 ₽
Анализ на антитела к Jo-1
1 420 ₽
Анализ на антитела к Ro/SS-A
1 420 ₽
Анализ на антитела к s-белку коронавируса
от 1 290 ₽
Анализ на антитела к бета-клеткам поджелудочной железы
от 1 400 ₽
Анализ на антитела к глутаматдекарбоксилазе
от 1 620 ₽
Анализ на антитела к инсулину
от 630 ₽
Анализ на антитела к нуклеосомам
от 1 245 ₽
Анализ на антитела к рецепторам ТТГ
1 535 ₽
Анализ на антитела к цитоплазме нейтрофилов
от 1 245 ₽
Анализ на антицентромерные антитела
1 420 ₽
Анализ на белок в моче
145 ₽
Анализ на билирубин на дому
от 180 ₽
Анализ на витамин B12
от 460 ₽
Анализ на гепатит D
от 835 ₽
Анализ на гликозилированный гемоглобин
от 425 ₽
Анализ на глюкозу в моче
165 ₽
Анализ на ГСПГ
490 ₽